ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:27.04.2022 19:07:53
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2022 Yılı Hesap Dönemi İçin Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 27/04/2022 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022  hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütmek üzere Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N27 maslak daire  54-57-59 Kat: 2-3-4 34398, Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.