TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:19.04.2022 18:41:24
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Nitelikli Yatırımcı İTMK kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni
Derecelendirme bilgisi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
İDMK-İTMK
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet
Vadesi
21.07.2022
Vade (Gün Sayısı)
380
Faiz Oranı Türü
Sabit
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRPGRAN72214
Satışa Başlanma Tarihi
05.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
05.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi
06.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
250.000.000
Kupon Sayısı
4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
09.10.2021
08.10.2021
11.10.2021
4,75
11.875.000
Evet
2
12.01.2022
11.01.2022
12.01.2022
4,75
11.875.000
Evet
3
17.04.2022
15.04.2022
18.04.2022
4,75
11.875.000
Evet
4
21.07.2022
20.07.2022
21.07.2022
4,75
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
21.07.2022
20.07.2022
21.07.2022
250.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B / Negatif Görünüm
25.02.2022
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating
AAA
13.10.2021
Evet
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B / Negatif Görünüm
25.02.2022
Hayır
Ek Açıklamalar
380 gün vadeli 250.000.000 TRY nominal değerdeki ipotek teminatlı menkul kıymetlerin üçüncü kuponu 18.04.2022 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.