QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Gönderim Tarihi:19.04.2022 15:42:31
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
"Fon'un yatırım stratejisi; döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve yerli bankalarda açılacak Döviz cinsi vadeli mevduat ve katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Yatırım stratejisine uygun olarak uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı olarak fon portföyünün kalan kısmı repo, ters repo, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma araçları, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen ortaklık payı ve borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı paylarına, Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen Eurobondlara, sukuk (kira sertifikaları) ihraçlarına, Türk özel şirketlerinin yurt dışında ve/veya yurt içinde ihraç ettiği Eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili, ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), izahnamenin 2.10 no.lu maddesinde yer verilen ülkelerin yatırım fonlarına (yabancı fonlar), yabancı ortaklık paylarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilecektir. Ayrıca, fon portföyünde, sözü geçen tüm varlıklara ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara ve her türlü yatırım ortaklığı paylarına da yer verilebilecektir. Yatırım stratejisi kapsamında fon toplam değerinin % 20'si için sabit bir varlık dağılımı hedefi yoktur. Fon yatırım ve riskten korunma amacıyla Fon Tebliğ'in 4'üncü maddesinde yer alan ve Kurulca uygun görülen tüm varlıklara yatırım yapabilir. Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir ve açığa satış işlemi gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm varlıklar ödünç işlemine konu edilebilir. Fon mal varlığı, fon hesabına olması şartıyla, kredi almak, türev araç işlemleri, açığa satış işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde teminat olarak gösterilebilir. Ayrıca fon portföyüne, borsa içi veya borsa dışı repo ve ters repo sözleşmeleri, swap sözleşmeleri, vadeli alım satım işlemleri, kurlara, endekslere veya emtialara dayalı olarak yazılmış vadeli işlem kontratları (futures), fark kontratları (CFD), opsiyonlar, varantlar ve her türlü yapılandırılmış yatırım araçları ve türev araçlar alınabilir. Türev araç işlemleri organize piyasalarda yapılabileceği gibi tezgahüstü piyasalarda da gerçekleştirilebilir. Bunlara ek olarak fon, beklenen getiriyi yükseltmek veya riskten korunmak amacıyla kaldıraçlı işlemler yapabilir."