MÜKAFAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2022 18:04:01
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2022
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
149,22
% 0,00023341
Bağımsız Denetim Ücreti
0
% 0
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
19.321,03
% 0,03022158
Fon Yönetim Ücreti
307.514,66
% 0,48100841
Hisse Senedi Komisyonu
3.996,76
% 0,00625165
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
64,1
% 0,00010026
Türev Araçlar Komisyonu
7.036,65
% 0,01100659
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
4.362,21
% 0,00682328
TOPLAM GİDERLER
342.444,63
% 0,53564518
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
63.931.244,02
% 100