ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2022 16:39:57
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2022
Periyot:1

Özet Bilgi

2022 / 1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2022 / 1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.554
% 0,08225443
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.020
% 0,31864331
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
1.215,09
% 0,06431566
Fon Yönetim Ücreti
3.425,05
% 0,18129057
Hisse Senedi Komisyonu
167,38
% 0,00885955
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
358,1
% 0,01895451
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9
% 0,02106116
Türev Araçlar Komisyonu
34,69
% 0,00183617
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
457,37
% 0,02420895
TOPLAM GİDERLER
13.629,58
% 0,72142432
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.889.259,84
% 100