GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:08.04.2022 13:34:32
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 08.04.2022 (bugün) tarihli toplantısında;

Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline; 

İCRA KURULU 

ADI SOYADI                           GÖREVİ

Burak Kuyan                            Başkan

Zeki Onur Aytekin                    Mali İşlerden Sorumlu Üye

Mehmet Ali Gürpınar                İş Geliştirme ve Proje Operasyonlarından Sorumlu Üye

Özlen Ertuğrul Cendere            Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye

Kurulumuz'un, Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetişim Komitesi hariç 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine; DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ADI SOYADI                          GÖREVİ

Hüseyin Faik Açıkalın             Başkan

Ozan Korkmaz                        Üye 

KURUMSAL YÖNETİŞİM KOMİTESİ

ADI SOYADI                          GÖREVİ

Ozan Korkmaz                        Başkan

Hüseyin Faik Açıkalın             Üye

Halide Müge Yücel                  Üye

Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

ADI SOYADI                           GÖREVİ

Hüseyin Faik Açıkalın              Başkan

Bora Yalınay                            Üye

Neslihan Sadıkoğlu                  Üye

Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine karar vermiştir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.