AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2022 08:31:54
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2022
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
630,63
% 0,00048819
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
356,99
% 0,00027636
Bağımsız Denetim Ücreti
1.470,3
% 0,00113821
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
1.379,05
% 0,00106757
Fon Yönetim Ücreti
15.163,98
% 0,01173899
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
70,78
% 0,00005479
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
95.847
% 0,07419868
Türev Araçlar Komisyonu
4.789,12
% 0,00370743
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
5.080,03
% 0,00393264
TOPLAM GİDERLER
124.787,88
% 0,09660288
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
129.176.152,15
% 100