AK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2022 02:21:57
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2022
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Bildirimi

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.211,04
% 0,00028
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
155,42
% 0,00001
Bağımsız Denetim Ücreti
2.787,84
% 0,00024
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
208.085,64
% 0,01807
Fon Yönetim Ücreti
3.549.988,41
% 0,30825
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
669,4
% 0,00006
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
15.376,84
% 0,00134
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
70.957,94
% 0,00616
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.134,39
% 0,00036
Türev Araçlar Komisyonu
185.714,87
% 0,01613
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
74.451,89
% 0,00646
TOPLAM GİDERLER
4.115.533,68
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.151.658.140,99