İSTANBUL PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.04.2022 15:43:11
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2022
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2022/1

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2022/1
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
25.666,87
% 0,01323407
Tescil ve İlan Giderleri
5.691,62
% 0,00293465
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.300
% 0,00170151
Alınan Kredi Faizleri
10.807,46
% 0,00557243
Saklama Ücretleri
37.319,92
% 0,01924249
Fon Yönetim Ücreti
118.694,79
% 0,06120012
Hisse Senedi Komisyonu
634.110,12
% 0,32695298
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
22.047,05
% 0,01136766
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
426,34
% 0,00021982
Türev Araçlar Komisyonu
677.475,8
% 0,34931272
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
3.701,41
% 0,00190848
TOPLAM GİDERLER
1.539.241,38
% 0,79364694
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
193.945.356,31
% 100