İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Gönderim Tarihi:07.04.2022 13:00:40
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2022
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Türkçe

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,634
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,634
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
925646,01
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 42,34
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 77,79
- Kurucu (%)
% 54,43
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 45,57
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 10,25
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,17
d) Diğer Giderler (%)
% 4,78
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı