AZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:06.04.2022 14:19:03
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2022
Periyot:1

Özet Bilgi

2022 1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklama
2022 1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,5
% 0,00724376
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
401,52
% 0,00040021
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
33.608,97
% 0,03349917
Fon Yönetim Ücreti
90.909,19
% 0,09061218
Hisse Senedi Komisyonu
3.767,9
% 0,00375559
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9
% 0,0003966
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
8.149,88
% 0,00812325
TOPLAM GİDERLER
144.502,86
% 0,14403075
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
100.327.783,99
% 100