QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:06.04.2022 00:36:19
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2022
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
0
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.167,96
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
19.957,46
Fon Yönetim Ücreti
104.404,52
Hisse Senedi Komisyonu
0
Tahvil Bono Komisyonu
0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
25,49
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.614,6
Türev Araçlar Komisyonu
0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
17.036,06
TOPLAM GİDERLER
149.206,09
% 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.601.660,25
% 0