MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:04.04.2022 19:01:27
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
07.03.2022
Genel Kurul Tarihi
31.03.2022
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199 Workinton Şişli/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
7 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - 2021 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi,
11 - Şirketin 2022 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması,
12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri 2022 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Çağrı Dokümanı-Mondi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 31.03.2022 tarihinde saat 10:00'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilen 2021 yılına ait Genel Kurul Toplantısı'nda özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Şirketin herhangi bir kar dağıtımı ve avans ödemesi yapmayacağına oy çokluğu ile karar verildi.

2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 10.500,00 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine oy çokluğu ile karar verildi.

3. Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının 200.000TL olmasına oy çokluğu ile karar verildi.

4. 2022 yılı faaliyet ve hesapların denetimi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
04.04.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Cetveli 2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.