ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

Gönderim Tarihi:01.04.2022 12:13:07
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

İcra Başkanı / Genel Müdürün Adı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Yönetim kurulu başkanının adı
İcra başkanı / genel müdürün adı
Murat Atalay
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Kadın üyelerin sayısı ve oranı