BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:29.03.2022 18:16:05
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı
Paylara ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ,pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.03.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
12.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
60.000.000
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 tarihli toplantısında;

Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ,pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde pay geri alımı yapılmasına,

- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 3,16'ini temsil eden azami 12.000.000.-TL nominal değere sahip paya ilişkin geri alım yapılmasına,

- Geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 60.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,

- Geri Alım Programının uygulanacağı sürenin 1 yıl belirlenmesine,

- Yürütülecek geri alım programının Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin her hangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.


Saygılarımızla


Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.

Yönetim Kurulu  


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.