AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:29.03.2022 08:50:47
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2014 yılı ile ilgili olarak bazı Yönetim Kurulu Üyelerimiz aleyhine açılan sorumluluk davası (2015/954 E)

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Davaya ilişkin istinaf incelemesi neticesinde davacı tarafın istinaf başvurusunun kabulü ile Mahkeme kararının usulden kaldırılmasına karar verilmiş olup; dava İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/210 Esas sayılı dosyasına kaydedilerek, duruşma tarihi 9 Haziran 2022 günü saat 14:50 olarak belirlenmiştir.

  

 

  

Kamuoyunun bilgisine sunulur

  

Saygılarımızla

  

 

  

Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.