ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Yıllık Rapor

Gönderim Tarihi:25.03.2022 14:05:56
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:1

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

YıllıK Rapor

Türkçe

Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Yıllık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetimden Geçmiş Son Mali Tablolar, Bilanço Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları