BORSA İSTANBUL A.Ş.

Payların İşlem Görmeye Başlaması

Gönderim Tarihi:22.03.2022 18:02:02
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

-

İlgili Şirketler
[SMRTG]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
22/03/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
38.208.000
Baz Fiyat (TL)
14
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/03/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
16-17-18/03/2022
Açıklamalar

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 38.208.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 153.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 24/03/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da  14 TL/pay baz fiyat, "SMRTG.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.