SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:17.03.2022 16:57:47
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2022 Yılı Bağımsız Denetim Şirket Seçiminin Tescil ve İlanı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.03.2022
Tescil Tarihi
17.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.03.2022 Tarih ve 10539 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Açıklamalar
10.03.2022 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim firması, 17.03.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 17.03.2022 tarihli, 10539 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak ilan edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.