DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:03.03.2022 18:17:02
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Pay Alım İşlemi Hakkında - Rafet Yılmaz

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Şirketimizin halka arzına ilişkin fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında 24.02.2022-01.03.2022 tarihleri arasında 6.491.600 TL nominal değerli pay alım işlemi aracı kurum Garanti Yatırım tarafından ana sermayedarlarımızdan Rafet Yılmaz hesabına gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler sonucunda, Rafet Yılmaz'ın Şirketimiz sermayesindeki payının oranı %33,2418 olmuştur.

İşlem detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
01/03/2022
6.491.600
0
6.491.600
59.992.000
66.483.600
% 29,996
% 16,6644
% 33,2418
% 18,4677
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.