SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

Gönderim Tarihi:03.03.2022 14:38:20
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ve Paylar ile İlgili 6.Maddesinin Tadili Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2022
Mevcut Sermaye (TL)
50100000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
65000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
14900000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 29,74
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulu Üyelerimiz 02.03.2022 tarihinde, Esas Sözleşmenin Şirketin Sermayesi ve Paylar ile ilgili 6.maddesinin tadili hakkında Şirket merkezinde toplanarak ekteki kararları almışlardır.

            
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.