ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:02.03.2022 20:03:51
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

ESAS SÖZLEŞME, KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDEN ESAS SERMAYE SİSTEMİNE GEÇİŞ AMAÇLI TADİL EDİLECEKTİR.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 16.12.2021  tarih ve 65/1803 sayılı  kararı ile Şirket'imizin kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılmasına  karar vermiştir.


Bu nedenle, Şirketimizin esas sermaye sisteminde faaliyetlerine devam etmesi için gerekli ana sözleşme değişikliğini yapmak amacıyla, Şirketimiz yönetim kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda, Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesine  ve ana sözleşmemizde gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak amacıyla gerekli başvuruların yapılmasına ve gerekli izinlerin alınması şartıyla, ana sözleşme tadillerinin yapılacak ilk genel kurulda Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

  

 

  

Ana sözleşme tadil tasarısı pdf olarak ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.