AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:15.02.2022 16:49:41
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
750.000
Türü
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi
15.02.2022
Vade (Gün Sayısı)
35
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TR0AKYM01CX0
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
11.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi
11.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
750.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
15.02.2022
Kayıt Tarihi
14.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
15.02.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
250.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 15.02.2022 vade sonu tarihli 750.000.-TL nominal tutarda yapılandırılmış borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 11.01.2022 tarihinde ihraç edilen 750.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01CX0 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 15.02.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.