ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:14.02.2022 09:02:26
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kur Korumalı TL Mevduat Hesabına Katılım Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görüş ve önerileri doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda yatırım ve kısa vadeli nakit akış planları da göz önünde bulundurularak  toplam 16.675.000 USD; Türk Lirası'na dönüştürülerek muhtelif bankalarda 226.088.095 TL tutarında 6 ay vadeli Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı açılmıştır.  

29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu‘nun geçici 14.maddesi kapsamında yaklaşık olarak 20.000.000 TL kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajından faydalanılacağı tahmin edilmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.