24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİGMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUFİNANSAL DURUM TABLOSU 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 1.452.820 933.664
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 624.691 52.074
Net Varlık Değeri 828.129 881.590
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 225.634 172.092
Esas Faaliyet Giderleri -77.505 -118.632
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 148.129 53.460
Net Dönem Kârı (Zararı) 148.129 53.460