RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.DÖRDÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUFİNANSAL DURUM TABLOSU 2022/06
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Varlıklar 137.280.939
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 6.570.860
Net Varlık Değeri 130.710.079
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2022/06
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 47.445.577
Esas Faaliyet Giderleri -8.134.199
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 39.311.378
Net Dönem Kârı (Zararı) 39.311.378