AK PORTFÖY MİSTRAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONFİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 1.424.403 0 94.208.048
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 1.424.403 0 34.256
Net Varlık Değeri 0 0 94.173.792
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 9.485.018 1.506 57.308.985
Esas Faaliyet Giderleri -1.539.813 0 -464.326
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 7.945.205 1.506 56.844.659
Net Dönem Kârı (Zararı) 7.945.205 1.506 56.844.659