OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUFİNANSAL DURUM TABLOSU 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 215.729.534 339.334.331
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 296.150 449.846
Net Varlık Değeri 215.433.384 338.884.485
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 9.777.733 58.239.281
Esas Faaliyet Giderleri -443.580 -4.596.655
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 9.334.153 53.642.626
Net Dönem Kârı (Zararı) 9.334.153 53.642.626