NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİMYA I GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUFİNANSAL DURUM TABLOSU 2022/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Varlıklar 34.263.183
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 227
Net Varlık Değeri 34.262.956
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2022/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri -34.965
Esas Faaliyet Giderleri -67.856
Esas Faaliyet Karı (Zararı) -102.821
Net Dönem Kârı (Zararı) -102.821