NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKDENİZ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUFİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Varlıklar 37.644.352
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 3.925.023
Net Varlık Değeri 33.719.329
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri -1.253.076
Esas Faaliyet Giderleri -27.593
Esas Faaliyet Karı (Zararı) -1.280.669
Net Dönem Kârı (Zararı) -1.280.669