AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUFİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 10.339.468 24.919.243 195.638.602
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 17.924 32.938 342.216
Net Varlık Değeri 10.321.544 24.886.305 195.296.386
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 420.101 2.096.726 16.706.496
Esas Faaliyet Giderleri -98.557 -429.636 -2.076.832
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 321.544 1.667.090 14.629.664
Net Dönem Kârı (Zararı) 321.544 1.667.090 14.629.664