AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 39.587.912 97.316.714
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 233.240 246.578
Net Varlık Değeri 39.354.672 97.070.136
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 7.143.273 58.213.952
Esas Faaliyet Giderleri -294.006 -2.538.280
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 6.849.267 55.675.672
Net Dönem Kârı (Zararı) 6.849.267 55.675.672