İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARIM HAYVANCILIK VE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUFİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 33.887.060 57.252.073 53.260.784 53.253.980
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 79.547 106.097 633.161 690.883
Net Varlık Değeri 33.807.513 57.145.976 52.627.623 52.563.097
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 39.837 24.282.313 -3.198.660 0
Esas Faaliyet Giderleri -302.320 -943.850 -1.319.684 -64.526
Esas Faaliyet Karı (Zararı) -262.483 23.338.463 -4.518.344 -64.526
Net Dönem Kârı (Zararı) -262.483 23.338.463 -4.518.344 -64.526