İSTANBUL PORTFÖY KEY SERBEST FONFİNANSAL DURUM TABLOSU 2022/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Varlıklar 159.879.179
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 89.961
Net Varlık Değeri 159.789.218
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2022/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 87.966.974
Esas Faaliyet Giderleri -1.194.892
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 86.772.082
Net Dönem Kârı (Zararı) 86.769.677