24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALFA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUFİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 1.686.216 5.602.521 24.060.364
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 17.351 62.668 82.666
Net Varlık Değeri 1.668.865 5.539.853 23.977.698
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 2.674 3.020.093 2.459.265
Esas Faaliyet Giderleri -24.402 -143.205 -355.653
Esas Faaliyet Karı (Zararı) -21.728 2.876.888 2.103.612
Net Dönem Kârı (Zararı) -21.728 2.876.888 2.103.612