LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.TESTİNİUM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUFİNANSAL DURUM TABLOSU 2023/06
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Varlıklar 1.411.165.555
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 2.327.129
Net Varlık Değeri 1.408.838.426
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2023/06
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 334.599.061
Esas Faaliyet Giderleri -3.726.190
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 330.872.871
Net Dönem Kârı (Zararı) 330.872.871