İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KÜLTEPE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUFİNANSAL DURUM TABLOSU 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 328.900 5.659.260
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 143 41.940
Net Varlık Değeri 328.757 5.617.320
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 0 1.041.091
Esas Faaliyet Giderleri -143 -233.817
Esas Faaliyet Karı (Zararı) -143 807.274
Net Dönem Kârı (Zararı) -143 807.274