İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FONFİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Varlıklar 3.143.428
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 34.702
Net Varlık Değeri 3.108.726
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 394.509
Esas Faaliyet Giderleri -22.193
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 372.316
Net Dönem Kârı (Zararı) 304.319