İSTANBUL PORTFÖY PAPİRUS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONFİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Varlıklar 70.380.764
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 29.578
Net Varlık Değeri 70.351.186
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri -3.188.535
Esas Faaliyet Giderleri -30.419
Esas Faaliyet Karı (Zararı) -3.218.954
Net Dönem Kârı (Zararı) -3.218.954