GARANTİ PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FONFİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Varlıklar 151.499.215
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 58.390
Net Varlık Değeri 151.440.825
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri -5.205.098
Esas Faaliyet Giderleri -104.567
Esas Faaliyet Karı (Zararı) -5.309.665
Net Dönem Kârı (Zararı) -5.309.665