İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FONFİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 25.991.098 189.263.420 562.973.051 1.087.445.562
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 15.695.865 77.259.446 114.657.301 388.216.292
Net Varlık Değeri 10.295.233 112.003.974 448.315.750 699.229.270
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 5.919.928 37.860.341 156.492.686 513.000.260
Esas Faaliyet Giderleri -787.953 -2.476.214 -8.248.449 -22.413.447
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 5.131.975 35.384.127 148.244.237 490.586.813
Net Dönem Kârı (Zararı) 4.836.189 35.123.209 147.073.457 489.725.982