DENİZ PORTFÖY OLBA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONFİNANSAL DURUM TABLOSU 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 159.282.016 346.487.424
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 107.620 214.242
Net Varlık Değeri 159.174.396 346.273.182
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 11.973.926 161.200.067
Esas Faaliyet Giderleri -302.815 -2.215.998
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 11.671.111 158.984.069
Net Dönem Kârı (Zararı) 11.671.111 158.984.069