DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONFİNANSAL DURUM TABLOSU 2023/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Varlıklar 144.695.300
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 152.981
Net Varlık Değeri 144.542.319
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2023/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 64.868.683
Esas Faaliyet Giderleri -6.902.077
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 57.966.606
Net Dönem Kârı (Zararı) 57.966.606