BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİNERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUFİNANSAL DURUM TABLOSU 2023/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Varlıklar 26.075.149
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 77.142
Net Varlık Değeri 25.998.007
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2023/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 1.122.303
Esas Faaliyet Giderleri -114.783
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 1.007.520
Net Dönem Kârı (Zararı) 1.007.520