AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FONFİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 323.521.302 446.029.837
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 273.967 727.097
Net Varlık Değeri 323.247.335 445.302.740
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 44.003.991 304.776.460
Esas Faaliyet Giderleri -470.148 -9.795.390
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 43.533.843 294.981.070
Net Dönem Kârı (Zararı) 43.533.843 294.981.070