INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAMING VE E-SPORTS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUFİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 82.446.688 115.136.361 115.939.205
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 11.152 17.700 33.819
Net Varlık Değeri 82.435.536 115.118.661 115.905.386
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 30.108.833 32.889.115 1.014.510
Esas Faaliyet Giderleri -69.029 -206.697 -227.786
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 30.039.804 32.682.418 786.724
Net Dönem Kârı (Zararı) 30.039.804 32.682.418 786.724