İSTANBUL PORTFÖY YABANCI (GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUFİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 13.931.855 15.423.858 26.735.796 17.006.497
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 153.324 110.495 646.660 506.779
Net Varlık Değeri 13.778.531 15.313.363 26.089.136 16.499.718
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 3.757.680 2.730.299 11.178.733 519.587
Esas Faaliyet Giderleri -465.455 -506.856 -594.285 -649.062
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 3.292.225 2.223.443 10.584.448 -129.475
Net Dönem Kârı (Zararı) 3.292.225 2.223.443 10.584.448 -129.475