A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARDUS VİZYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUFİNANSAL DURUM TABLOSU 2022/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Varlıklar 140.511.923
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 275.133
Net Varlık Değeri 140.236.790
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2022/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 28.518.493
Esas Faaliyet Giderleri -428.673
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 28.089.820
Net Dönem Kârı (Zararı) 28.089.820