ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 89.860.068 174.462.922 192.232.090 494.447.914
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 171.485 569.484 1.432.662 3.715.020
Net Varlık Değeri 89.688.583 173.893.438 190.799.428 490.732.894
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 30.269.027 69.245.761 49.698.510 375.490.193
Esas Faaliyet Giderleri -1.565.075 -3.965.672 -4.088.333 -7.044.480
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 28.703.952 65.280.089 45.610.177 368.445.713
Net Dönem Kârı (Zararı) 28.703.952 65.280.089 45.600.594 368.445.713