İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİJİTAL TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUFİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 321.134.450 367.648.275 513.122.201
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 158.755 423.459 273.586
Net Varlık Değeri 320.975.695 367.224.816 512.848.615
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 302.753.945 46.486.339 141.402.328
Esas Faaliyet Giderleri -218.560 -610.807 -318.395
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 302.535.385 45.875.532 141.083.933
Net Dönem Kârı (Zararı) 302.535.385 45.875.532 141.083.933